Velkommen til Quiz på fredag den 27. og Damenes aften på lørdag den  28. mai på House of Blues!

Skånevik IL treng servicefolk til Skånevik Bluesfestival 2016.  Les meir og still opp for laget!

Pippi Langstrømpe tilbake i nytt format (28.05.16) NY
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Pippifestivalen i Skånevik kan med glede melda om at Pippi no er tilbake frå dei sju hav, og at ho blir å sjå i hotellhagen i Skånevik 7.-10.juli. Saman med Herr Nilsson, Tommy og Annika, Fru Prysselius, politiar og røvarar, blir det speloppar og sprell frå morgon til kveld! Dyrehagen vert også i år spennande for barna. I tillegg vert det minisirkus.  Det er eit annleis år for festivalen med ny regissør og ny hovedrolle som Pippi. Runa Våge Krukhaug er ny regissør og Pippi Langstrømpe vert spela av Andrea Vespestad frå Bømlo.  dobbelpil Les meir
 


Varsel om oppstart reguleringsarbeid (23.05.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Etne kommune:  Detaljregulering for Sardinfabrikken, Skånevik i Etne kommune.
Gnr./ bnr: 131/3, 131/100, 134/0, 134/43, 134/128.

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningslova, vil me med dette informera at det blir sett i gang arbeid med forslag til reguleringsplan for ovannemnte område.

Planområdet er på ca. 8,5 daa inkl. område i sjø og elv. Området har formåla bygg og anlegg som skal bevarast, kommunalteknisk anlegg, kjøreveg, gang-/sykkelveg, felles avkjørsler og parkering i eksisterande reguleringsplan: Skånevik Del 1-Senterum. Området er i kommuneplanen sett av til sentrumsområde, gang og sykkelveg samt hovudveg.  dobbelpil Les meir  dobbelpil Sjå heile biletet

"Den var eg på - og den var knallgod!" (23.05.16)

  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Gisle Sellevold:  Denne og liknande kommentarar har me høyrd om kabareten "Norge Rundt" med Osternes Mannskor frå Fitjar. Heime i Fitjar har dei sunge for tre fulle hus med rundt 900 fornøgde tilhøyrarar. 
Komande laurdag (28.5.) vil dei vera det flotte kulturelle innslaget i løo på Eintveit på nordsida av Åkrafjorden.  Me tek båten frå kaien på Teigland over til Eintveitkaien. Så ein kort tur opp til løo på Eintveit. Der vert det to avdelingar kabaret med Osternes Mannskor med pause med rømmegraut og spekemat.  Etter siste avdeling vert det kaffi og lefse.  Påmelding til Åkrafjorden Oppleving
 


Barnas kommunestyre (18.05.16)
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gifEtne kommune:  27. april møtte 10 representantar frå Enge og Skånevik skular til konstituerande møte i Barnas kommunestyre (BK).  Representantane viste stort engasjement og tek på alvor at dei representerer barn og unge i Etne kommune. Representantane er frå 5. -10. klasse ved dei to skulane.  Ordføraren i samarbeid med pedagogisk rådgjevar leiar møta. Etter ein lang skuledag er det viktig med mat, og møtet vart innleia med pizza. Dette første møtet snakka ordføraren m.a. om kva det vil seia å vera representant i BK. dobbelpil Les meir

Lita Ford til Bluesfestivalen (12.05.16)
  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Artistlista til årets bluesfestival i Skånevik er dermed komplett. Lita Ford er ei av dei dyktigaste kvinnelege hard rock-gitaristar i verda. Ho blir i følgje Alf Warloe Christophersen ei forrykande avslutning på årets 20 års-markering.  Alf Warloe Christophersen kan kunngjera siste namn på artistlista og dermed er lista komplett for årets bluesfestival. Artisten Lita Ford kjem eins ærend til Skånevik for å avslutta Skånevik Bluesfestival 2016.
— Ford er rekna som ein av dei beste kvinnelege hardrock-gitaristar i verda, seier Christophersen og ser fram til å markera 20 år med skåneviksblues.  Lita Ford sitt høgdepunkt i karrieren er åttandeplassen på den amerikanske Bilboard Hot-lista med balladen og duetten «close my eyes forever» i saman med Ozzy Osbourne. 
dobbelpil Les meir
 
På House of Blues (10.05.16)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif House of Blues:  Pinsen står for tur og House of Blues inviterer til kalas! Her blir det sol , sommer, herleg musikk og Quiz kl.19.00 søndag 15.mai.  dobbelpil Les meir

- Vi må løpe, pappa!  (07.05.16)
   http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif NRK.no:  Som seksåringer er vi aktive en time om dagen, men så går det stadig nedover. Hvorfor klarer vi ikke å ta vare på denne aktivitetslysten?  Kjenner du en toåring? Et lite menneske som ikke sitter stille. Hun går ikke, hun løper. Hun klatrer, ruller og hopper. Det er nesten ingenting hun ikke klarer selv! Der starter vi. Men som voksne er 7 av 10 av oss ikke en gang aktive en halvtime i løpet av dagen.  Det må vi gjøre noe med. dobbelpil Les meir


Siger i dei tre siste kampane (04.05.16)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Med siger 2-1 borte mot Åkra 2, som leiar serien, har Skånevik no komme i siget.  Dei ligg på fjerde plass i serien.  Velkommen til heimakamp på stadion tysdag den 10. mai kl. 19.00. dobbelpil Sjå tabellen.

Val i Skånevik kultur - og idrettshall (27.04.16)  

  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Thorstein Funderud er vald til ny leiar i Skånevik kultur - og idrettshall.  Nye i styret er også Johan Strømsvold og Torgeir Tungesvik.  Dei skal saman med Margaret Bull-Tornøe og Jorunn Winterthun utgjera styret i viktigaste kulturbygget i Skånevik.  Leif Jonny Johansen, Leif Åsheim og Jan Henning Jespersen har laga ein svært omfattande rapport om tilstanden til bygget.  Det er mykje som må gjerast ifølge rapporten.  Først av alt må det leggjast nytt toppdekke på taket.  Dette arbeidet skal starta snart og utgiftene vil vera minst kr 400 000.  Ventilasjonsanlegget treng også omfattande oppgradering.  På det resterande vedlikehaldsarbeidet vil ein stort sett nytta seg av arbeidskraft på dugnad. Ver vennleg å svara JA når du får spørsmål om å jobba dugnad.

Dugnad på kyrkjegarden (27.04.16)  
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik sokneråd:  Bli med på dugnad på kyrkjegarden  mandag 2. mai frå kl 17.00.  Ta gjerne med hagereiskap om du har. dobbelpil Les meir


MINI-M
ARKNAD I DOKTORHAGEN (25.04.16)
 
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevikspeidarane feirar St. Georgsdag onsdag 27.4. kl 18-19.30  og samlar inn pengar til Speidaraksjonen.  dobbelpil Les meir

– Katta er ute av sekken (24.04.16)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Nationen.no:  – Det at større kommuner gjør det mer attraktivt for private å legge inn anbud på velferdstjenester, er en viktig del av regjeringens driv til å presse gjennom kommunesammenslåing, mener Ap-veteranen Martin Kolberg. Se dagens Nordlunds kvarter i videoen over.  dobbelpil Sjå intervjuet


Tripp Trapp Treff (24.04.16)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Velkommen til felles avslutning Etne, Sævareid og Skånevik  Sævareid skule onsdag 27. april kl.11.00.  dobbelpil Les meir


Endeleg siger (20.04.16)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif A-laget til Skånevik IL vant i går 5-2 borte mod Haugaland FK.  Dei to første kampane har end meit eit-målstap.  Velkommen til første heimakamp på måndag 25. april kl. 19.00 på Skånevik stadion mot Sveio.

Årsmøte i vassverket (17.04.16)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Styret i vassverket :  Skånevik Vassverk inviterer til årsmøte torsdag 19. mai 2016 kl.19.00 på Skånevik Fjordhotell. Vanlege årsmøtesaker, i tillegg sak om ekstra sandfilter. Andre saker må vere styret i hende seinast 21. april.

Søkerskred til 13 stillinger i Fjæra (15.04.16)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Hardanger Folkeblad:  Marine Harvest lyste ut 13 stillinger i bygd med syv innbyggere. Over 350 personer hadde lyst på jobbene.  Det bor syv personer i Fjæra i Åkrafjorden. Over 350 personer søkte på 13 stillinger. Vest24 skrev i februar at Marine Harvest lyste ut 13 stillinger i «bygden til Ragna, John Vidar, Aslaug, Lars, Else, Marit og Cathrine». Lille Fjæra en halvtimes kjøretur fra Odda er nemlig stedet oppdrettsselskapet bygger et opplegg for produksjon av smolt. Der bor det syv mennesker, som nå får 13 nye mennesker på arbeidsplassen i bygden.  dobbelpil Les meir
 
Deler av Skånevik frå lufta
(06.04.16)
 http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gifKnut Arne og Marion Aakra:  Smakebit av vårt neste prosjekt som er å presentere Skånevik sett fra luften.  dobbelpil Sjå filmen


Kva blir best for Etne kommune?
(30.03.16)
   Folkemøte i Skånevik kultur - og idrettshall torsdag 7. april kl. 19.00
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Ordførar Siri Klokkerstuen:  Etne kommune tek utfordringa om tenleg kommunestruktur for framtida på alvor.  Kommunen ligg midt mellom tre regionar, Hardanger, Sunnhordland og Haugalandet. Fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland er eit tilleggselement i strukturdebatten. Sterk identitet, aukande folketal, positiv utvikling, men er det nok?  Første halvdel av april blir viktig for lokaldemokratiet vårt. Høyring på rapportar om struktur, tre folkemøte og innbyggjarundersøking, alt saman før 15.april. No er det viktig å bidra til ein god, brei og konstruktiv prosess. dobbelpil Les meir   dobbelpil Les meir på sida til kommunen

Dugnad på Skånevik stadion(29.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik IL:  Det vert dugnad på Skånevik stadion laurdag 2. april frå 10.00 - 14.00. Ta med rive, trillebår, hekksaks og mykje godt humør. Det vil bli servering undervegs. Her skal me gjere stadion klar til fotballsesongen, som startar for liten og stor i løpet av april. Velkommen!


Slår seg saman (28.03.16)   
  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Kjetil Nedreskår Byggfirma AS slår seg saman med byggeverksemda til Tungesvik Bygg AS.  Namnet på det nye selskapet er Vigor AS.  Dei to selskapa eig 50 % kvar i Vigor AS og reknar med å sysselsetja 20 - 30 personar.  Selskapet har i dag ein ordrereserve på 30 - 35 mill. kroner.  Kjetil Nedreskår blir dagleg leiar og Torgeir Tungesvik salsleiar i den nye verksemda. 
dobbelpil Ledig stilling byggleiar


Kveldsete (28.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik Mållag:  Velkommen til kveldsete på Skånevik Fjordhotell  torsdag 31. mars kl. 1930. Lokale ressurspersonar denne gong: Kåseri ved Steinar Ålvik:  ”Snuttar frå det nynorske kjerneområdet”, Larsemann Lundal:  ”Glimt frå mine fjellvandringar”Song og musikk ved Martha Tjelle og  Edvard Fatland  (Duo Manna)Kveldsmat, Allsong, Utlodding, Kveldsmat og program:  Kr. 150


Stor kontrakt til SMV (17.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Sunnhordland Mekaniske Verksted AS har fått sin største kontrakt nokon sinne.  Dei skal levera utstyr som skal brukast i p roduksjonen ved det nye pilotanlegget til Hydro på Karmøy.  Utstyret er utvikla av SMV sine ingeniørar og skal altså produserast i Skånevik.  Bedrifta er sikra full sysselsetting i minst eit år frametter.  Gratulerer til eigarane, dei tilsette, Skåneviksamfunnet og til heile Etne kommune.


Ny doktorgrad frå Skånevik (16.03.16)   
  
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Ingrid Askeland Johnsen frå Skånevik disputerer den 17. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Dispersal of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norwegian fjords”.  Motivasjonen i denne doktorgraden har vore å få betre kunnskap om korleis lakselus i tidlege stadium spreier seg frå oppdrettsanlegg.  Drifta av lakselus i fjordane er berekna med ein reknearkmodellsom kan simulera sirkulasjonen i sjøen. 
dobbelpil Les om Ingrid si deltaking i Forskar  grand prix.

Søk på kulturmidlar (16.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Stiftinga Skånevik Kulturfond:  Vi deler ut midlar til kulturaktivitetar i Skånevik.  Politiske og religiøse aktivitetar har ikkje høve til å søkja.  Søknadsfrist 1. mai.  dobbelpil Les meir og søk!


Vamp til Skånevik (11.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Fredag 3. juni blir det musikk på kaien ved House of Blues igjen. Når Vamp entrar utescenen ved House of Blues igjen i juni, er det rundt eitt år sidan haugesundarane spela på same plass sist. Vamp har eksistert i 24 år og er eit av landets mest meritterte band. Bandet har fått heidersbevisningar og prisar både nasjonalt og lokalt, blant anna fem Spellemannsprisar og dessuten blitt kåret til Årets spellemann.  dobbelpil Les meir


Nyopning av Larsen Bakeri (08.03.16) 
  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Larsen Bakeri:  Velkommen til NY0PNING hos LARSEN BAKERI ONSDAG 09.03.16.  Me feirar at me har fått nytt og spennande  ope handtverksbakeri –  eit konsept der bakarane får enno nærare kontakt med kundane våre ….  dobbelpil Les meir!  dobbelpil Sjå Facebook

Stordalen opnar klokka 20 (07.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Etter månader med forsinkingar blir siste del av den nye E134 i Stordalen opna allereie klokka 20 i kveld. Det seier prosjektleiar Rolf Harkestad til Grannar like før klokka 17 måndag.Som Grannar skreiv fredag skulle Vegdirektoratet ta ei avgjersle på spørsmålet om siste del av E134 i Stordalan kunne opnast på eit møte i dag.  dobbelpil Les meir  dobbelpil Hgs. Avis

På Skånevik Fjordhotell (04.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik Fjordhotel:  Velkommen til ein minivariant av RØYST kultur- og litteraturfestival laurdag 5. mars!  dobbelpil Les meir

 Nokre av dei siste nyhenda

(26.02.16)   

Grease-musikalen

(23.02.16)   

Ny og flott webside

(16.02.16)   

Doktorgrad på oppdrettsnæringen

(16.02.16)   

Dåps-skule

(14.02.16)   

Blueskjempe til festivalen

(14.02.16)   

Varsling om arbeid i veg, Prestalio

Sida blei oppretta den 1. mars 2000 og oppdatert den 28.05.2016.

Bruk Skånevik nett til å profilera din bedrift!
 
Ta kontakt for tilbod på presentasjonssider og annonser.

  
    
© Skånevik nett    


 

Siste   gratisannonse
Nokon som har ledig husrom/leilighet til leige under Skånevik blues 2016. Les meir
..............................
Siste lesarinnlegg
 
NY! Roar Knudsen:  Kvifor politikk, og kvifor i alle dagar Frp? Eg har alltid vore rimeleg interessert i kva som skjer rundt meg.  Les meir
..............................

Velkommen til Skånevik nett - informasjonskanalen om Skånevik i Etne kommune!