Velkommen til Skånevik bluesfestival!  Kos deg i Skånevik!  Sjå programmet og kjøp billettar!


Pippifestivalen (27.06.16) NY
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Velkommen til
Pippifestivalen 7. - 10. juli.  Sjå programmet og dei mange arrangementa som Dyrehagen, På tokt med sjørøverskuta og Pop up frisør.  dobbelpil Les meir!


Ti minikonsertar på Gjestgjevargarden (25.06.16)  
 http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Den årvisse sesongen med halvtimes konsertar på laurdag føremiddag på Gjestgjevargarden i Skånevik har starta.  Konsertane har blitt stadig meir populære, og også dette året har me mykje godt å sjå fram til. I år utvidar me sesongen til 10 laurdagar,  og ved sesongopninga får me 2 «debutantar» i vår samanheng.  dobbelpil Sjå programmet!
 


Skånevik legekontor - Ferieavvikling 2016 (24.06.16)
  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Etne kommune:  Skånevik legekontor vil bli stengt følgjande dagar i sommar grunna ferie: Veke 27, stengt onsdag - Veke 28, stengt tysdag - Veke 29, stengt tirsdag og onsdag -  Veke 30, stengt fredag.
Elles vil legekontoret vera opent heile sommaren. Det er ikkje lege tilstades alle dagane.  dobbelpil Les meir


Bygda bygget på blues (22.06.16)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif HNNYTT: Siden den spede begynnelse i 1996 har Skånevik Bluesfestival vokst seg større og mer anerkjent for hvert år. Med program som i år inkluderer Lita Ford, Beth Hart og Nazareth, og forventet oppmøte på mellom 10.- og 12.000 er det mye som må være på stell før festivalen braker løs. Den lille bygda klemt inn mellom fjell og fjord har gjennom årene tatt identiteten«Bluesbygda Skånevik» til brystet. – Når jeg reiser rundt omkring i landet og sier hvor jeg bor, sier folk «Åja, der dere har den svære festivalen?» forteller Finn Ove Solberg – en av ildsjelene som har vært med siden festivalens begynnelse  dobbelpil Les meir


Viktige saker på tysdag (17.06.16)

  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Etne kommunestyre skal tysdag den 21. juni drøfta mange viktige saker i det siste møtet før feiren.  Ei svært viktig sak er Godkjenning av intensjonsavtale for samanslåing av kommunane Etne og Vindafjord. Alle interesserte bør møta på gruppemøta i partia på mandag.  dobbelpil Sjå sakspapira der du også finn intensjonsavtalen.

 


Reguleringsplan for Trønskenes (11.06.16)

  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Etne kommune:  Komité Forvaltning har i sak 031/16 i møte 21.04.2016 vedtatt at reguleringsplan for Trønskenes skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.  Planområdet er på ca 168 daa, og vert foreslått regulert til 4 nye bustadtomter, 36 nye tomter for fritidsbustader, naust, næringsbygg, småbåtanlegg, veg, parkeringsplassar, badeområde m.m. Dette er ei ny utlegging der dei største endringane sidan sist er endra vegstruktur, færre hytter og bustader samt ei omsynssone rundt ein stainalderbustad.  dobbelpil Les meir

Velkommen til Torgdagar  (07.06.16)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Ver med på Torgdagane i Skånevik til helga.  Arrangementa startar med Volleyballturnering på fredag. Før gudstenesta på søndag vert det Natursti med start kl. 10.00.

Pippi Langstrømpe tilbake i nytt format (28.05.16)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Pippifestivalen i Skånevik kan med glede melda om at Pippi no er tilbake frå dei sju hav, og at ho blir å sjå i hotellhagen i Skånevik 7.-10.juli. Saman med Herr Nilsson, Tommy og Annika, Fru Prysselius, politiar og røvarar, blir det speloppar og sprell frå morgon til kveld! Dyrehagen vert også i år spennande for barna. I tillegg vert det minisirkus.  Det er eit annleis år for festivalen med ny regissør og ny hovedrolle som Pippi. Runa Våge Krukhaug er ny regissør og Pippi Langstrømpe vert spela av Andrea Vespestad frå Bømlo.  dobbelpil Les meir
 

Sida blei oppretta den 1. mars 2000 og oppdatert den 29.06.2016.

Bruk Skånevik nett til å profilera din bedrift!
 
Ta kontakt for tilbod på presentasjonssider og annonser.

  
    
© Skånevik nett    


 

Siste   gratisannonse
NY! BLUES-OVERNATTING
Stor leilighet m.3 soverom midt i Skånevik sentrum, leies ut under årets bluesfestival.
Telefon 99500412
Les meir
..............................
Lesarinnlegg
 
 Roar Knudsen:  Kvifor politikk, og kvifor i alle dagar Frp? Eg har alltid vore rimeleg interessert i kva som skjer rundt meg.  Les meir
..............................

Velkommen til Skånevik nett - informasjonskanalen om Skånevik i Etne kommune!