Skånevik Ølen Kraftlag har ledig stilling som energimontør.  Sjå omtale av stillingen!
Laurdag 28.11 kl. 16 vert det gang rundt juletre på kaien. Skånevik Musikklag står for musikken, medan 9. klasse sel kake og varm drikke frå kl 15.30. Det går rykter om at nissen kjem.... Velkomen til store og små!


Formannskapet si innstilling (21.11.15) NY
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Etne formannskap har i si innstilling til kommunebudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019 lagt opp til å ikkje gjera nokon nedskjeringar innan skule og barnehage.  Det vert heller ikke auke i eigedomsskatt.  På grunn av liten etterspurnad blir 10 sjukeheimsplassar lagt ned i Etne. Fellesforslaget til AP, FrP og KrF fikk fleirtal med 5 mot 2 stemmer.  dobbelpil Les heile forslaget.

Flott 3. plass til Chris (21.11.15) NY
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gifVg:  Med Petter Northug som heiagjeng var det opp til Tomas Northug, Chris Jespersen og Niklas Dyrhaug å levere i de svenske løypene.De tre norske landslagsutøverne var Norges store håp på dag to av langhelgen i svenske Bruksvallarna bare én uke før det braker løs i verdenscupåpningen i Kuusamo neste helg.Og det var Niklas Dyrhaug som var klart sterkest. I mål på dagens 15 kilometer var han snaue tre sekunder foran overraskelsen Daniel Myrmæl Helgestad og nesten ti sekunder foran lagkompis Chris André Jespersen, som ble nummer tre. dobbelpil Les meir 

Jespersen tilbake i sporet (15.11.15)  
  
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Haugesunds Avis:  Etter å ha slitt med sykdom i store deler av oppkjøringen var Chris Jespersen tilbake i skisporet på Beitostølen lørdag.Denne helgen går den tradisjonsrike langrennsåpningen på Beitostølen av stabelen. Chris Jespersen har slitt med sykdom i oppkjøringen. Det var derfor knyttet svært lave forventninger til skånevikbuen. Han sto over fredagens 15 km klassisk, men da startskuddet gikk for 15 km fristil lørdag sto Jespersen på start. 
dobbelpil Les meir 
 

Bli ny
(12.11.15)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik Il Trimgruppa:  Velkommen til ein inspirerande kveld med fokus på å bli ny - både på utsida og innsida.  Staden er Skånevik Fjordhotel fredag 13. november kl. 18.00.  Sjå plakaten
 

Gåvedryss
(12.11.15)  
   http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif  Den siste tida har det verkeleg dryssa flotte gåver over Skåneviksamfunnet.  Skånevik kultur - og idrettshall har fått heile 100 000 kr til utbetring av taket og Skånevik IL heile 70 000 kr til utsmykking av området ved skateparken av Marine harvest.  Skånevik IL har også fått heile 100 000 kr frå Sparebanken Vest til finansiering av Skateparken.   Dette er fantastisk flotte gåver som bygda set svært stor pris på!!

Konsert med musikklaget
(12.11.15) AVLYST
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik Musikklag:  Onsdag 18.11 held Skånevik Musikklag konsert på House of Blues i Skånevik. Det meste av musikken vil vera kjend for mange med songar som «I do it for you», «Bohemian Rhapsody», « The world is not enough» og ei rekkje Stevie Wonder- og ABBA klassikarar. Med oss som gjest er unge Emeli Moe med si nydelege stemme. Det vert enkel servering av kaffi og frukt på inngangsbilletten. Konserten har fått namnet «Don’t you worry ‘bout a thing», så legg all uro heime og få ein kjekk kveld i lag med oss!  Sjå plakaten


Oddgeir Bruaset kjem! (10.11.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif
Skånevik Fjordhotel:  Torsdag 12. november kl. 19.30 vert det kveldsseta med Oddgeir Bruaset! Han har sett seg føre å finna ut korleis folk på den ytste utpost har feira og framleis feirar jul. Han tek deg med til julefeiring høgt til fjells, ytterst i havgapet og inst i tronge fjordar.  "Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu": kr. 150 inkl. kveldsmat. Oddgeir Bruaset er mannen bak den velkjende NRK-serien "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu". dobbelpil Les meir 

Vil kutte 10 sjukeheimspl. (29.10.15)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  10 færre sjukeheimsplassar. Og fjerning av ungdomstrinnet ved Skånevik skule, alternativt kutt i alle Etne-elevane sine styrkingstimar. Det er nokre av forslaga Etne-politikarane må ta stilling til før dei vedtar 2016-budsjettet. Konstituert rådmann Hilde Aarthun Haraldseide la fram forslag til budsjett fort 2016 tysdag kveld. Framlegget inneheld fleire tiltak som vil bli oppfatta som dramatiske for innbyggjarane i kommunen. Eitt av forslaga er å legge ned 10 sjukeheimsplassar, og kutte 6,5 årsverk. Dette tar utgangspunkt i dagens situasjon kor det er 14 ledige sjukeheimsplassar i Etne.   dobbelpil Les meir  dobbelpil Les heile budsjettforslaget og økonomiplanen

Velkommen til kyrkja (29.10.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Astrid Askeland Johnsen:  Første søndag i advent er det nyttår i kyrkja. Dette skal vi feire, saman med 11- åringar i kyrkjelydar over heile landet!  Natt til 1. søndag i advent, altså laurdag 28.- søndag 29. november, inviterer Skånevik sokneråd til Lys Vaken i Skånevik kyrkje. I Skånevik inviterer me dette året også 12-åringane. Alle som er døypte eller der ein av foreldra er medlem i den norske kyrkja, vil få invitasjonsbrev i posten. Skånevik sokneråd ynskjer ALLE 11 og 12-åringar velkomne!  Hugs påmelding!  Har du spørsmål, ta kontakt med  Astrid Askeland Johnsen trusopplæringsmedarbeider  dobbelpil Les meir

Velkommen til Skånevik Fjordhotel  (29.10.15)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Dette skjer på Skånevik Fjordhotel framover. Følg med, kalenderen vert oppdatert fortløpande!


Marknadsdag på skulen!(27.10.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik skule: Førstkommande fredag 30.oktober arrangerar 1.-4.klasse marknadsdag til inntekt for flyktningane frå Syria. Marknaden er frå kl. 10:00-12:00 og startar med underhaldning av klassane i gymsalen kl. 10. Resten av marknaden held fram i småskulen som vanleg. Her er det utlodning med flotte gevinstar, sal av lopper og elevprodukt og kafe med mykje god mat. Hugs småpengar! Dette blir gøy og me håpar mange har moglegheit til og ta ein tur innom. Me ynskjer både små og store velkomne til ein kjekk marknad.:)

Kveldsete med Einar Økland (24.10.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik Mållag:  Kveldsete på Skånevik Fjordhotell er blitt ein tradisjon i bygda haust og vår,  og svært mange har funne glede i å få med seg ei kulturoppleving og dertil god kveldsmat og sosialt samvær på ein fredagskveld.  Denne hausten blir Kveldseta fredag  30. oktober kl. 1930,  og hovudpersonen denne gongen blir forfattaren Einar Økland frå Valevåg i Sveio,  i fylgje Google den einaste nordmannen som har adresse som ber hans eige namn,  nemleg  Einar Øklands veg.  dobbelpil Les meir 

Hoppcup (22.10.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik IL:  Velkommen for alle mellom 0 og 100 år til Hoppcup med øvingane lengde og høgde utan tilløp tysdag 27. oktober kl. 17.30 - 19.00 i Idrettshallen.  dobbelpil Les meir

Nyvegen vert forsinka (16.10.15)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Først på nyåret kan siste del av den nye E134-traseen gjennom Stordalen takast i bruk. — Me hadde håpa å få opna vegen i haust, men no ser me at det av forskjellige grunnar ikkje kjem til å skje før på nyåret, seier prosjektleiar Rolf Harkestad til Grannar. Vegstykket frå Bakka til krysset ved gamle Håland skule vart teken i bruk i månadsskiftet august/september. Men det blir minst januar 2016 før siste del av den totalt 4,4 kilometer lange nye vegparsellen og 460 millionar kronar dyre vegen blir offisielt opna.  dobbelpil Les meir

Temakveld i Skånevik (11.10.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif
Temakveldkomitéen  i  Soknerådet og Indremisjonen:  «Utbrent – eller berre litt svidd i kanten?»   blir tittelen på kåseriet som buss-sjåfør Svein Bjarne Aase frå Stord skal halda ved Temakvelden på Skånevik Fjordhotell fredag 16. oktober kl. 19.30.  Svein Bjarne var ein framgangsrik og svært dugande og engasjert dagleg leiar for  Indremisjonssamskipnaden, med kontor på Stord.  Han  la all si kraft i dette arbeidet,  samtidig som han hadde familie med kone og fleire mindreårige born.  Han var ein stor inspirator både heime og ute.  dobbelpil Les meir  dobbelpil Sjå plakat

Politiske val i Etne kommune (08.10.15)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Siri Klokkerstuen (AP) blei vald til ordførar og Ingemund Berge ( Krf) til varaordførar i Etne kommune tysdag kveld.  Formannskapet består av Ingemund Berge (Krf/Venstre), Kenneth Karlsen ( Frp), Mette Heidi Bergsvåg Ekreim (Sp), Lars Olav Bergsvåg (H) og Siri Klokkerstuen, Maren Tungesvik Tveiten og Alf Ove Nilsen (AP)
 

Melde seg ut av Etne Sp (07.10.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Kommunestyrerepresentant Knut Erik Ebne har tysdag meld seg ut av Etne Senterparti. Bomba slapp han i det konstituerande kommunestyremøtet.  Det var få minuttar inn i det konstituerande kommunestyremøtet i Etne tysdag ettermiddag at Knut Erik Ebne slapp den politiske bomba.  dobbelpil Les meir  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Haugs. Avis:  Bråk i Etne Sp


Velkommen som utstillar (01.10.15)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Velkommen som utstillar på julemarknaden i Skånevik kultur - og idrettshall laurdag 21. november.  dobbelpil Les meir

Familiegudsteneste (29.09.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Astrid Askeland Johnsen:  Søndag 11. oktober kl. 11 skal det være familiegudsteneste i Skånevik kyrkje.  Born som blir 4 år dette året er spesielt inviterte til å kome og få Mi kyrkjebok 4. Laurdag 10. oktober kl. 11 – ca.12.30 inviterer me til  BLI KJEND I KYRKJA  Då skal me  - lese frå kyrkjeboka - lære nokre av songane som står der - utforske kyrkja  - teikne i ei arbeidsbok - snakke saman og lære om Gud og Jesus. - ha det gøy saman! - kose oss med frukt - tenne lys.
dobbelpil Les meir


Jogg for Syria  (28.09.15)  
  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Å gjera ein innsats for flyktningane frå Syria låg i bakhovudet på elevane, når dei klargjorde kroppane sine for skulejogg. Nå kan starten i Skånevik utvikla seg til ein landsomfattande aksjon.  Alle dei 105 elevane ved Skånevik skule samla seg sist torsdag til felles oppvarming i skulegarden, for så å leggja ut på ein joggetur i skauen. Runden dei skal springa er på 1,25 kilometer og målet for elevane er at dei skal springa så mange rundar som dei berre maktar. For kvar runde innkasserer dei nemleg ein avtalt sum frå kvar av sponsorane sine, alt frå 20 kroner til over 100.  dobbelpil Les meir

Velkommen til Hjortafest  (27.09.15)  
  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif
Skånevik IL:  Du er hjarteleg velkommen til den tradisjonsrike Hjortafesten i Skånevik kultur - og idrettshall laurdag 17. oktober.  Dørene opnar kl. 20.00.  Velkommen til ein flott fest med god mat og drikke og Trinity som danseband.  dobbelpil Les meir om festen

Skånevik bedehus i haust  (23.09.15)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Annbjørg Lygre:  Sjå oversikten over aktivitetane på bedehuset i Skånevik, på Ebne og Molnes no i haust no i haust. 

Barnekor (21.09.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Marta Gjevre Tjelle:  Ønsker du å være med på barnekor?  Da kan du møte opp på bedehuset annakvar måndag denne hausten og bli med å synga!  dobbelpil Les meir

Ungdomsklubb (21.09.15)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Marta Gjevre Tjelle:  Velkommen til Ungdomsklubb på Skånevik bedehus.  Datoane no i haust er fredag 2. oktober, 23. oktober, 13. november og 27. november frå kl. 19.30 - 22.00.  Det blir leik og moro, kiosk ( ta med penger ) og en liten andakt.  Det kostar elles ingen ting.

Skånevik-siger mot Ølen (19.09.15)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Ove Straumsøy blei den store helten med 3 mål då Skånevik vann dramatisk kamp laurdag ettermiddag. Det var stor jubel i Skånevik-leiren etter å ha slege topplaget og naborival Ølen. Heimelaget leia heile 3-0 ved pause etter to mål av Ove Straumsøy og eitt av Arve Ribesen Straumsøy.  dobbelpil Les meir

 

 Nokre av dei siste nyhenda

(19.09.15)   

Ein mislukka valobservasjon?

(16.09.15)   

Siri Klokkerstuen ordførar

(16.09.15)   

Lesesirkel for vaksne

(15.09.15)   

Senterpartiet størst i Etne

(14.09.15)   

Her røystar Thea (100)

(13.09.15)   

Kvifor politikk?

(12.09.15)   

Sterkt av Skånevik

(11.09.15)   

Viktig siger

(08.09.15)   

Arbeiderpartiet i Etne kommune

(02.09.15)   

Har funne ny rådmann

Sida blei oppretta den 1. mars 2000 og oppdatert den 22.11.2015.

Bruk Skånevik nett til å profilera din bedrift!
 
Ta kontakt for tilbod på presentasjonssider og annonser.

  
    
© Skånevik nett    

Siste  NY!  gratisannonse
Nyere enebolig til
leie fra 1. desember.
Kjøkken/stue
,vaskerom/bad ,2 soverom nede ,2 soverom oppe med loftstue og toalett.

Les meir

..............................
Siste lesarinnlegg
 
NY! Roar Knudsen:  Kvifor politikk, og kvifor i alle dagar Frp? Eg har alltid vore rimeleg interessert i kva som skjer rundt meg.  Les meir
..............................

Velkommen til Skånevik nett - informasjonskanalen om Skånevik i Etne kommune!