Sjå Paul Tungesvik sin flotte samling av postkort frå Skånevik kommune!


Siger i dei tre siste kampane (04.05.16) NY
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Med siger 2-1 borte mot Åkra 2, som leiar serien, har Skånevik no komme i siget.  Dei ligg på fjerde plass i serien.  Velkommen til heimakamp på stadion tysdag den 10. mai kl. 19.00. dobbelpil Sjå tabellen.

Val i Skånevik kultur - og idrettshall (27.04.16)  

  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Thorstein Funderud er vald til ny leiar i Skånevik kultur - og idrettshall.  Nye i styret er også Johan Strømsvold og Torgeir Tungesvik.  Dei skal saman med Margaret Bull-Tornøe og Jorunn Winterthun utgjera styret i viktigaste kulturbygget i Skånevik.  Leif Jonny Johansen, Leif Åsheim og Jan Henning Jespersen har laga ein svært omfattande rapport om tilstanden til bygget.  Det er mykje som må gjerast ifølge rapporten.  Først av alt må det leggjast nytt toppdekke på taket.  Dette arbeidet skal starta snart og utgiftene vil vera minst kr 400 000.  Ventilasjonsanlegget treng også omfattande oppgradering.  På det resterande vedlikehaldsarbeidet vil ein stort sett nytta seg av arbeidskraft på dugnad. Ver vennleg å svara JA når du får spørsmål om å jobba dugnad.

Dugnad på kyrkjegarden (27.04.16)  
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik sokneråd:  Bli med på dugnad på kyrkjegarden  mandag 2. mai frå kl 17.00.  Ta gjerne med hagereiskap om du har. dobbelpil Les meir


MINI-M
ARKNAD I DOKTORHAGEN (25.04.16)
 
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevikspeidarane feirar St. Georgsdag onsdag 27.4. kl 18-19.30  og samlar inn pengar til Speidaraksjonen.  dobbelpil Les meir

– Katta er ute av sekken (24.04.16)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Nationen.no:  – Det at større kommuner gjør det mer attraktivt for private å legge inn anbud på velferdstjenester, er en viktig del av regjeringens driv til å presse gjennom kommunesammenslåing, mener Ap-veteranen Martin Kolberg. Se dagens Nordlunds kvarter i videoen over.  dobbelpil Sjå intervjuet


Tripp Trapp Treff (24.04.16)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Velkommen til felles avslutning Etne, Sævareid og Skånevik  Sævareid skule onsdag 27. april kl.11.00.  dobbelpil Les meir


Endeleg siger (20.04.16)  
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif A-laget til Skånevik IL vant i går 5-2 borte mod Haugaland FK.  Dei to første kampane har end meit eit-målstap.  Velkommen til første heimakamp på måndag 25. april kl. 19.00 på Skånevik stadion mot Sveio.

Årsmøte i vassverket (17.04.16)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Styret i vassverket :  Skånevik Vassverk inviterer til årsmøte torsdag 19. mai 2016 kl.19.00 på Skånevik Fjordhotell. Vanlege årsmøtesaker, i tillegg sak om ekstra sandfilter. Andre saker må vere styret i hende seinast 21. april.

Søkerskred til 13 stillinger i Fjæra (15.04.16)
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Hardanger Folkeblad:  Marine Harvest lyste ut 13 stillinger i bygd med syv innbyggere. Over 350 personer hadde lyst på jobbene.  Det bor syv personer i Fjæra i Åkrafjorden. Over 350 personer søkte på 13 stillinger. Vest24 skrev i februar at Marine Harvest lyste ut 13 stillinger i «bygden til Ragna, John Vidar, Aslaug, Lars, Else, Marit og Cathrine». Lille Fjæra en halvtimes kjøretur fra Odda er nemlig stedet oppdrettsselskapet bygger et opplegg for produksjon av smolt. Der bor det syv mennesker, som nå får 13 nye mennesker på arbeidsplassen i bygden.  dobbelpil Les meir
 
Deler av Skånevik frå lufta
(06.04.16)
 http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gifKnut Arne og Marion Aakra:  Smakebit av vårt neste prosjekt som er å presentere Skånevik sett fra luften.  dobbelpil Sjå filmen


Kva blir best for Etne kommune?
(30.03.16)
   Folkemøte i Skånevik kultur - og idrettshall torsdag 7. april kl. 19.00
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Ordførar Siri Klokkerstuen:  Etne kommune tek utfordringa om tenleg kommunestruktur for framtida på alvor.  Kommunen ligg midt mellom tre regionar, Hardanger, Sunnhordland og Haugalandet. Fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland er eit tilleggselement i strukturdebatten. Sterk identitet, aukande folketal, positiv utvikling, men er det nok?  Første halvdel av april blir viktig for lokaldemokratiet vårt. Høyring på rapportar om struktur, tre folkemøte og innbyggjarundersøking, alt saman før 15.april. No er det viktig å bidra til ein god, brei og konstruktiv prosess. dobbelpil Les meir   dobbelpil Les meir på sida til kommunen

Dugnad på Skånevik stadion(29.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik IL:  Det vert dugnad på Skånevik stadion laurdag 2. april frå 10.00 - 14.00. Ta med rive, trillebår, hekksaks og mykje godt humør. Det vil bli servering undervegs. Her skal me gjere stadion klar til fotballsesongen, som startar for liten og stor i løpet av april. Velkommen!


Slår seg saman (28.03.16)   
  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Kjetil Nedreskår Byggfirma AS slår seg saman med byggeverksemda til Tungesvik Bygg AS.  Namnet på det nye selskapet er Vigor AS.  Dei to selskapa eig 50 % kvar i Vigor AS og reknar med å sysselsetja 20 - 30 personar.  Selskapet har i dag ein ordrereserve på 30 - 35 mill. kroner.  Kjetil Nedreskår blir dagleg leiar og Torgeir Tungesvik salsleiar i den nye verksemda. 
dobbelpil Ledig stilling byggleiar


Kveldsete (28.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik Mållag:  Velkommen til kveldsete på Skånevik Fjordhotell  torsdag 31. mars kl. 1930. Lokale ressurspersonar denne gong: Kåseri ved Steinar Ålvik:  ”Snuttar frå det nynorske kjerneområdet”, Larsemann Lundal:  ”Glimt frå mine fjellvandringar”Song og musikk ved Martha Tjelle og  Edvard Fatland  (Duo Manna)Kveldsmat, Allsong, Utlodding, Kveldsmat og program:  Kr. 150


Stor kontrakt til SMV (17.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Sunnhordland Mekaniske Verksted AS har fått sin største kontrakt nokon sinne.  Dei skal levera utstyr som skal brukast i p roduksjonen ved det nye pilotanlegget til Hydro på Karmøy.  Utstyret er utvikla av SMV sine ingeniørar og skal altså produserast i Skånevik.  Bedrifta er sikra full sysselsetting i minst eit år frametter.  Gratulerer til eigarane, dei tilsette, Skåneviksamfunnet og til heile Etne kommune.


Ny doktorgrad frå Skånevik (16.03.16)   
  
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Ingrid Askeland Johnsen frå Skånevik disputerer den 17. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Dispersal of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norwegian fjords”.  Motivasjonen i denne doktorgraden har vore å få betre kunnskap om korleis lakselus i tidlege stadium spreier seg frå oppdrettsanlegg.  Drifta av lakselus i fjordane er berekna med ein reknearkmodellsom kan simulera sirkulasjonen i sjøen. 
dobbelpil Les om Ingrid si deltaking i Forskar  grand prix.

Søk på kulturmidlar (16.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Stiftinga Skånevik Kulturfond:  Vi deler ut midlar til kulturaktivitetar i Skånevik.  Politiske og religiøse aktivitetar har ikkje høve til å søkja.  Søknadsfrist 1. mai.  dobbelpil Les meir og søk!


Vamp til Skånevik (11.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Fredag 3. juni blir det musikk på kaien ved House of Blues igjen. Når Vamp entrar utescenen ved House of Blues igjen i juni, er det rundt eitt år sidan haugesundarane spela på same plass sist. Vamp har eksistert i 24 år og er eit av landets mest meritterte band. Bandet har fått heidersbevisningar og prisar både nasjonalt og lokalt, blant anna fem Spellemannsprisar og dessuten blitt kåret til Årets spellemann.  dobbelpil Les meir


Nyopning av Larsen Bakeri (08.03.16) 
  http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Larsen Bakeri:  Velkommen til NY0PNING hos LARSEN BAKERI ONSDAG 09.03.16.  Me feirar at me har fått nytt og spennande  ope handtverksbakeri –  eit konsept der bakarane får enno nærare kontakt med kundane våre ….  dobbelpil Les meir!  dobbelpil Sjå Facebook

Stordalen opnar klokka 20 (07.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Grannar:  Etter månader med forsinkingar blir siste del av den nye E134 i Stordalen opna allereie klokka 20 i kveld. Det seier prosjektleiar Rolf Harkestad til Grannar like før klokka 17 måndag.Som Grannar skreiv fredag skulle Vegdirektoratet ta ei avgjersle på spørsmålet om siste del av E134 i Stordalan kunne opnast på eit møte i dag.  dobbelpil Les meir  dobbelpil Hgs. Avis

På Skånevik Fjordhotell (04.03.16)   
 
http://www.skaanevik.no/images/ny_ver_o6/gronnknapp.gif Skånevik Fjordhotel:  Velkommen til ein minivariant av RØYST kultur- og litteraturfestival laurdag 5. mars!  dobbelpil Les meir

 Nokre av dei siste nyhenda

(26.02.16)   

Grease-musikalen

(23.02.16)   

Ny og flott webside

(16.02.16)   

Doktorgrad på oppdrettsnæringen

(16.02.16)   

Dåps-skule

(14.02.16)   

Blueskjempe til festivalen

(14.02.16)   

Varsling om arbeid i veg, Prestalio

Sida blei oppretta den 1. mars 2000 og oppdatert den 05.05.2016.

Bruk Skånevik nett til å profilera din bedrift!
 
Ta kontakt for tilbod på presentasjonssider og annonser.

  
    
© Skånevik nett    


 

Siste   gratisannonse
Nokon som har ledig husrom/leilighet til leige under Skånevik blues 2016. Les meir
..............................
Siste lesarinnlegg
 
NY! Roar Knudsen:  Kvifor politikk, og kvifor i alle dagar Frp? Eg har alltid vore rimeleg interessert i kva som skjer rundt meg.  Les meir
..............................

Velkommen til Skånevik nett - informasjonskanalen om Skånevik i Etne kommune!