Opningstider 24. juni - 17. august 2013
Tysd. - fredag:  kl. 11.00 - 16.00  Laurdag :  kl. 10.00 - 14.00  Søndag:  kl. 14.00 - 17.00

   Museet ligg midt i Skånevik sentrum  Det blei etablert i 1986 

   Museet er ei stifting som skal gi eit overblikk over primært norskproduserte  
    småbåt-motaorar

  Motorane er renoverte i sine orginalfargar  Museet har i tillegg ei avdeling med 
    landbruksmaskiner, og lokale rarietetar som taubane, aggregat, brannpumpe m.m.

  Pedersens gamle motorverkstad frå Leirvik, Stord, viser korleis motoren vart produsert 
    frå tremodell, former, støyping og tilpassing

  Ny avdeling sesongen 07:  Om sardinproduksjonen i Skånevik


Wichmann-4-AD                                                                       Ein flott samling Sabb'ar
  

  Det var to private motorsamlingar som danna grunnlaget fro oppstarten av museet.  Ove Viland og brørne Paul og Gudvin Hovda var sterkt med på å dra prosjektet i gong.  Bygget var tidlegare dør - og vindaugefabrikk, vidare mekanisk verkstad og vart kjøpt av stiftinga i 1985.  Kjøpet var gjort mogeleg ved tilskot frå Norsk Kulturråd og Etne kommune.  Pengar vart gjevne av SMV og private.  Ein del endringar vart gjort med bygget med leigd hjelp, men alt restaureringsarbeidet er utført på dugnad.  Det har vore eit samarbeidsprosjekt mellom interesserte einskildpersonar og ei tid også elevar frå Skånevik skule.  Oppbygging og profil er kome i stand i tett samarbeid med Norsk Teknisk Museum i Oslo.

  Da Norsk Motormuseum i Skånevik åpnet dørene for sesongen 2007 sto en helt ny avdeling ferdig oppstilt i utstillingshall II. Utstillingen, som har fått plass i en minikopi av den kjente fabrikkbygningen, viser en del sentrale produksjonsmaskiner som blei benyttet i sardinproduksjonen.

Utstyr, arkivmateriell, bilder og bl.a. forstørrede utgaver av kjente iddiser blei stilt til disposisjon da Norway Foods la ned en nesten 100-årig produksjon i 2007.
Divisjonsdirektør Geir- Arne Åsnes sørget for at museet fikk ta vare på kulturskatten, som nå vises i utstillingen.
Med på lasset fra Norway Foods fulgte også en del økonomi for at museet skulle settes i stand til å få på plass et varig kulturminne etter denne tradisjonsrike industrien.

Sammen danner bilder og utstyr en kavalkade over Chr. Bjelland og Norway Foods lange produksjonstradisjoner i Skånevik, hvor den 2-lags King Oscar-sardinen var et av de verdenskjente produktene. Museet har arbeidet med tilretteleggingen de to siste årene, og primus motor i den tekniske utformingen av rammen rundt utstillingen, minifabrikken, har vært Lars Ebne.

Litt tilretteleggingsarbeid gjenstår, og vil bli utført underveis, men styret fant at utstillingen nå var så pass ferdig at den trygt kunne bli vist fram til publikum. En ferdig redigert film fra selve produksjonen skal på plass i 3-språklig monitor, men den vil først kunne benyttes i 2008.

 


Malvin Pedersen Motorverkstad
  

Frå utstillinga om sardinproduksjon i Skånevik


Frå utstillinga om sardinproduksjon i Skånevik


  Ein flokk med svært aktive pensjonistar samlast kvar veke til vedlikehald, restaurering og godt lag i lokalet.  Her vert grunnlaget lagt for det vidare museumslivet.  Motorsykkelklubben i Skånevik bidrar også i drifta og bruker også lokalet til eigne aktivitetar.


  Museet er ope alle dagar utanom måndag i tida frå slutten av juni til slutten av august.  Opningstida i denne perioden er kl. 10.00 - 16.00.  Utanom sesongen opnar museet for grupper etter avtaler.  Vaksenbillett kr. 30,- born og ungdom er gratis.

For nærare opplysningar ta kontakt med
Skånevik Fjordhotel  tlf.  53 77 07 00 Lars Ebne, formann tlf. 53 75 59 58
Ove Wiland Sekretær tlf. 53 75 52 81

Styre
Leiar/kasserar:  Lars Ebne  - Skrivar/nestleiar:  Ove Wiland
Styremedlemmer:  Tore Lande-Moe, Sigurd Eikemo og Victor Carlsen jr.
 

Velkommen til NORSK MOTORMUSEUM
 

Velkommen til Skånevik nett - informasjonskanalen om Skånevik i Etne kommune!